Če želite biti še naprej obveščeni, prosimo vpišite svoj e-naslov. 

V skladu s spremembami zakona, moramo pridobiti vašo željo, da želite še naprej prejemati naša e - obvestila. Dovoljujete, da želite prejemati novice, da smem (in sodelujoči gostje na delavnicah ) navezati stik z vami preko podanega naslova in nanj tudi pošiljati novice, reklame in vse informacije v zvezi s storitvami. V vsakem našem sporočilu imate možnost odjave, s katero poskrbite za preklic soglasja in odstranitev vaših podatkov iz naše baze prejemnikov sporočil. Z vašimi podatki ravnamo skrbno, odgovorno in s primernim spoštovanjem. V kolikor potrebujete dodatna pojasnila ali pomoč, bomo veseli vašega sporočila na trnovskazelisca@gmail.com
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp